Läkarforum – för dig som är läkare

Vill du utvecklas i karriären? Här kommer du att få möjlighet att diskutera om olika sjukdomar och tillstånd samt följa med i tidigare diskussioner inom olika ämnesområden.


Tidigare diskussioner:

Diskussion om psykiatrin

I mer än tio år har Psykiatrin-Specialisten-Primärvården (PSP) varit ett livligt diskussionsforum. Ingen fråga är för liten, ej heller för stor, för att presenteras, aktiveras eller diskuteras i detta forum och i denna form. I framtiden kommer du kunna ge dina åsikter och följa dialogerna.

ADHD

Under det senaste året har exempelvis psykiatrins roll vid diagnosen ADHD rönt ett mycket stort intresse. Exempelvis om omega 1-6-fettsyrors betydelse och effekter vid ADHD.

Hälsoekonomiska aspekter

De hälsoekonomiska aspekter är även en del som ger mycket diskussion. Det skulle bli en stor kostnadsbesparing om patienterna får rätt medicin, gör som doktorn säger och dessutom känner sig väl omhändertagna.

Kriminalvården

Den misskötta kriminalvården är en annan diskussionsbas. Under året som gått har våldshandlingar, rymningar från överbelagda fängelser, missbruk av alkohol och psykofarmaka, och köer för att få vård och behandling inom psykiatrin orsakat oro i samhället.

Kriminalvården är misskött, heter det, och resurser fattas för att de psykiskt sjuka ska få en bra och human vård. Samhällsutvecklingen inger oro och många anser det vara hög tid att ta kritiken på allvar.

Diskussion om Stress-Utbrändhet-Depression

läkarforumOfta leder stress till utbrändhet som leder till depression. Ämnet väcker stort intresse.

Vad får ”utbrändheten” kosta? Kanske kan den också börja betraktas på samma sätt som Fetma och Impotens, det vill säga något som ska bli föremål för statsfinansiella överväganden? Ska det krävas dispens i socialdepartementet för att behandling av utbrändhet ska subventioneras med skattemedel? Många specialister menar ju dessutom att diagnosen ”utbrändhet” är ovetenskaplig och att sjukskrivning är ”fel medicin”.

En aktuell statistik över nybeviljade förtidspensioneringar/sjukbidrag och konstaterar att det skiftar från somatisk till psykisk sjukdom, när siffrorna nu åter stiger till 80-talsnivå och i väsentligt snabbare takt för kvinnor än för män.

I absoluta tal handlar det om en ökning totalt för åren 1995-­2000 från 40.000 till 50.000 personer och diagnosgruppen ”psykiska sjukdomar och syndrom” svarar för hälften av den ökningen. Totala årskostnaden för sjukersättningar har på bara två år fördubblats ­från 20 till 40 miljarder kr!

Läs mer om stress och depression.

Diskussion om fetma

I denna del kan du ta upp frågor kring ämnen som FETMA inklusive högt blodtryck och blodfetter samt andra hjärt/kärlmanifestationer. Här kan du läsa mer om fetma.

Diskussion om B-vitaminbrist

Diskussion om behandling av b-vitaminbrist  i svensk primärvård.

Läs mer om B-vitamin och vitaminbrist.